Home > Transactions of Sciencepaper Online > Editorial Board

 
 
 
ISSN 1673-7180
CN 11-5484/N
 
Editorial Board

Transactions of Sciencepaper Online
Director: Wei Yu

Member:
Ma Jianzhang      WANG Jingkang      Wang Yue      Wang Yongyan      Wang Zhongtuo
Zuo Tieyong      Liu Yongtan      Qi Kang      Zhang Gongqing      Chen Hongyuan
Wu Zhongru      Shen Yucun      Shen Zhiyun      Li Wei      Li Deren      Li Chunxuan
Zou Guangtian      Cen Kefa      Hao Shui      Zhong Jue      Yin Hongfu
Qian Yi      Huang Boyun      CHENG Shujun      Xie Heping      Guan Huashi

Chief Editor: Li Zhimin

Associate Editor: Zhou Jing      Chu Qingchun

Editorial Director: Chu Qingchun

Transactions of Sciencepaper Online      Chemistry/Chemical engineering(volume)

Editorial Board Advisor:
Wang Jingkang      Yu Guocong      Wang Jiading      Shen Jiacong      Shi Mingxian
Jin Yong      Chen Bingzhen      Chen Hongyuan??? Yang Jinzong      Ouyang Pingkai
Yu Ruqin?? Hu Ying      Xu Xi      Yuan Weikang      Huang Chunhui      Xie Kechang

Editorial board
Chairman: Fei Weiyang
Vice Chairman: Xu Nanping      Yan Chunhua
Committee member:
Ma Chun-an      Ma Zifeng      Ju Yong      Wang Jinfu      Wang Yanguo      Liu Jiongtian
Li Bogeng      Song Chunshan      Li Huaizhi      Zhou Xinggui      Chen Jianfeng      Lu Yun
Qiu Jieshan      Luo Guangsheng      Yuan Xigang      Qian Yu      Guo Liejin
Cui Zhanfeng      Qiu shilun      Zhu Liangyin      Geoff W.Stevens      Jakob de Swaan Arons
Managing Editor: Wang Yundong
Press Corrector: Mai Jiaxuan